Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljørådets § 66-redegørelse til beskæftigelsesministeren

Arbejdsmiljørådet deltager ifølge arbejdsmiljøloven i tilrettelæggelsen og gennemførslen af den samlede arbejdsmiljøindsats og rådgiver på vegne af arbejdsmarkedets parter beskæftigelsesministeren om aktuelle arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål, om mulige forbedringer og om de udfordringer på arbejdsmiljøområdet, som de danske arbejdspladser oplever. 

Ifølge § 66 i arbejdsmiljøloven skal Arbejdsmiljørådet én gang årligt sende en redegørelse til beskæftigelsesministeren om udviklingen på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet og om de forbedringer, som rådet finder ønskelige.

 

Arbejdsmiljørådets redegørelse for år 2023 til beskæftigelsesministeren