Spring over hovedmenu

Arbejdsulykker

Sikkerhedskulturen på arbejdspladserne skal styrkes, og færre skal udsættes for arbejdsulykker. Det fremgår af trepartsaftalen fra december 2020, hvor der blev sat nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2030.

Målet vedrørende arbejdsulykker er, at arbejdspladserne arbejder aktivt for en høj grad af sikkerhed og en stærk sikkerhedskultur, samt at lønmodtagerne oplever et godt sikkerhedsklima på arbejdspladsen. Det skal være med til at sikre, at betydeligt færre lønmodtagere kommer til skade på arbejdet.

Derfor bidrager Arbejdsmiljørådet med initiativer, der styrker den forebyggende indsats på arbejdspladserne og reducerer antallet af arbejdsulykker.

Udvalgte brancher og måltal

I trepartsaftalen er der udpeget en række brancher, hvor det er særligt relevant at arbejde med forebyggelse af arbejdsulykker, bl.a. fordi de brancher har en høj forekomst af ulykker. For de udpegede brancher aftales der konkrete mål for, hvor meget man forventer at styrke forebyggelsen og reducere antallet af ulykker frem mod 2030.

Læs mere om måltal på brancheniveau

Kampagne - Anmeld arbejdsulykker

Arbejdsmiljørådet samarbejder med Arbejdstilsynet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en informationskampagne, som sætter fokus på anmeldelse af arbejdsulykker.

Læs mere om kampagnen her

Arbejdsmiljørådets rapport om arbejdsulykker og forebyggelse

Rapporten fra maj 2016 sætter gennem fem artikler fokus på forskellige aspekter og problematikker om arbejdsulykker og forebyggelse. Artiklerne spænder fra forskning i forebyggelsesstrategier til interviews med arbejdsmiljøpraktikere om deres erfaringer og refleksioner.

 

Hent rapporten her

En dødsulykke sker – hvem har ansvaret? Se kortfilmen ”Skyldig?”

Kortfilmen "Skyldig?" handler om Henrik, som er en vellidt leder og har et fint samarbejde med både arbejdspladsens direktør og arbejdsmiljørepræsentant.

En dødsulykke sker og rejser spørgsmålet om ansvaret for sikkerheden, som er Henriks. Men er han skyldig?
Filmen er produceret for Arbejdsmiljørådet og er skrevet og instrueret af Morten Køhlert. Medvirkende i filmen er bl.a. skuespillerne Søren Sætter-Lassen, Sarah Boberg og Trine Pallesen.

Se filmen her