Spring over hovedmenu

Beskyt huden - den skal holde hele arbejdslivet

Håndeksem er en af de mest udbredte erhvervssygdomme i Danmark, og unge er særligt udsat. Håndeksem som følge af arbejdet opstår typisk på grund af den type af arbejdsopgaver, som man udfører. Hvis man har meget vådt arbejde (fx hyppig håndvask eller brug af handsker), eller hvis man arbejder med stoffer, der kan irritere huden eller give allergi (fx sæbe, fødevarer, skæreolier), så øger det risikoen for at få eksem.

Fem gode råd

Undersøgelse: Hver tredje erhvervsaktive ung har hudproblemer

Unge under 30 år har mere vådt arbejde eller hudkontakt med kemikalier i deres arbejde sammenlignet med ældre aldersgrupper. Det viser en rapport om unges arbejdsmiljø og helbred fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Her oplyser hver tredje erhvervsaktive ung, at de har haft hudproblemer inden for de sidste 12 måneder.

Undersøgelsen viser desuden, at nogle brancher er hårdere ramt end andre:

 • 40 % af unge i restaurationsbranchen døjer med hudproblemer
 • Hver 3. unge ansat på hospital døjer med hudproblemer
 • 40 % af unge social- og sundhedsmedarbejdere døjer med hudproblemer
 • Hver 2. frisør døjer med hudproblemer
 • Hver tredje mekaniker døjer med hudproblemer
 • Hver tredje ung med pædagogisk arbejde døjer med hudproblemer
 • Hver fjerde som arbejder med rengøring døjer med hudproblemer

Brancherettede plakater med ovenstående budskaber findes længere nede på sitet som pdf-filer, der er klar til print.

Find rapporten om unges arbejdsmiljø her

Forebyg hudsygdom på arbejdspladserne

Arbejdsbetinget håndeksem har store konsekvenser, både den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundet. Det kan fx betyde, at man ikke kan gennemføre elev- eller læretiden og at man må opgive, selvom det måske er ens drømmeuddannelse. Det kan også betyde langvarig sygdom og behandling, sygefravær, nedsat erhvervsevne og forringet livskvalitet.

Derfor er det vigtigt at sætte forebyggende ind for at mindske risikoen eller helt undgå arbejdsbetinget hudsygdom.

Det er arbejdsgiveren, som har ansvaret for at medarbejdernes hud beskyttes mod vand og kemi på arbejdet. Arbejdsgiveren skal bl.a. sørge for at instruere og oplære medarbejderne, så de ved, hvordan de beskytter deres hud mest effektivt, når de er på arbejde. Arbejdsgiveren kan blandt andet følge Arbejdsmiljørådets fem anbefalinger til, hvordan man forebygger hudsygdom på arbejdet.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at dine unge medarbejderes hud beskyttes mod håndeksem og andre hudsygdomme. Det er dit ansvar at instruere og oplære dine medarbejdere, så de ved, hvordan de kan beskytte deres hud mest effektivt, når de er på arbejde.

Arbejdsmiljørådet har fem gode råd til at forebygge arbejdsbetinget hudsygdom:

 1. Undgå skadelig kemi og våde hænder
 2. Organiser arbejdet, så medarbejderne skifter mellem opgaver
 3. Sæt håndsprit frem som alternativ til håndvask
 4. Instruer medarbejderne i at bruge handsker
 5. Stil håndcreme til rådighed

Brancherettede plakater

Kontaktoplysninger

Har du nogle spørgsmål til kampagnen, eller ønsker du at modtage de samlede kampagnematerialer, kan du kontakte fuldmægtig Emilie Sofie Vraagaard på esv@amr.dk eller fuldmægtig Sara Fleckner Vilstrup på safv@amr.dk.