Spring over hovedmenu

Brancherettede måltal for arbejdsmiljø fastlagt

Arbejdsmiljørådet har sammen med Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø fastsat måltal for arbejdsmiljøindsatsen i udpegede brancher som opfølgning på trepartsaftale om arbejdsmiljøindsatsen fra december 2020.

Med de nye måltal har Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø sat ambitiøse og realistiske mål for, hvordan branchen specifikt skal arbejde med at reducere arbejdsmiljøproblemstillinger, som er udpeget i trepartsaftalen.

Find Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen her