Spring over hovedmenu

Ergonomisk arbejdsmiljø

Kvinde i hvidt arbejdstøj med blå hansker som holder en pose

Det ergonomiske arbejdsmiljø skal være sikkert og sundt, og færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger. Det har arbejdsmarkedets parter og regeringen aftalt i trepartsaftalen fra december 2020, hvor blev der sat nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2030.

Målet vedrørende ergonomisk arbejdsmiljø er, at arbejdspladserne organiserer arbejdet ergonomisk hensigtsmæssigt og bruger tidssvarende tekniske hjælpemidler, og at lønmodtagere oplever, at væsentlige fysiske belastninger forebygges. Det skal være med til at sikre, at færre lønmodtagere udsættes for væsentlige fysiske belastninger i arbejdet.

Derfor bidrager Arbejdsmiljørådet til at styrke indsatsen på arbejdspladserne, så risikofaktorer forbundet med ergonomiske belastninger forebygges. Desuden har Arbejdsmiljørådet fokus på at forebygge konsekvenserne af ergonomiske belastninger i arbejdsmiljøet, fx sygemelding eller tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Udvalgte brancher og måltal

I trepartsaftalen er der udpeget en række brancher, hvor det er særligt relevant at arbejde med det ergonomiske arbejdsmiljø, bl.a. fordi de brancher har en høj forekomst af fysiske krav i arbejdet. For de udpegede brancher aftales der konkrete mål for, hvor meget man forventer at styrke forebyggelsen og reducere arbejdsmiljøproblemerne inden for ergonomisk arbejdsmiljø frem mod 2030.

Læs mere om måltal på brancheniveau

EU-kampagne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2020-2022

EU-OSHA's kampagne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2020-22, sætter fokus på forebyggelse af arbejdsrelaterede muskel- og skeletlidelser.

Muskel- og skeletlidelser er stadig et af de mest udbredte arbejdsrelaterede sundhedsproblemer i Europa. Kampagnen giver en omfattende oversigt over årsagerne til dette vedvarende problem. Formålet med den er at sprede information af høj kvalitet om emnet, opmuntre til en integreret tilgang til håndtering af det og tilbyde praktiske værktøjer og løsninger, som kan være til hjælp på arbejdspladsen.

Læs mere om EU-kampagnen