Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljørådets § 16-indstilling til beskæftigelsesministeren

Midlerne til den samlede arbejdsmiljøindsats fordeles årligt mellem Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø. Reglerne for hvordan midlerne fordeles er nærmere udmøntet i § 16 i bekendtgørelse nr. 1758 af 27/12/2016 om Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø.

Indstillingen til beskæftigelsesministeren kaldes derfor Arbejdsmiljørådets § 16-indstilling. Arbejdsmiljørådet skal hvert år sende indstillingen til beskæftigelsesministeren senest den 1. april om fordelingen af midler i det efterfølgende finansår.

Sammen med indstillingen til beskæftigelsesministeren sender Arbejdsmiljørådet en årsberetning om rådets aktiviteter det forudgående år.

Læs Arbejdsmiljørådets § 16-indstilling vedr. fordeling af partsmidler for år 2025 

Læs ministeren svar til Arbejdsmiljørådets § 16-indstilling vedr. fordelingen af partsmidler for år 2025