Spring over hovedmenu

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet vil bidrage til at implementere aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra april 2019 – herunder i tilblivelsen af nye redskaber, der skal understøtte indsatsen inden for psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet har allerede samarbejdet med en række centrale aktører om at understøtte arbejdspladserne inden for områderne forebyggelse af seksuel chikane, forebyggelse af vold på arbejdspladsen, forandringer samt inklusion. Du kan se materialerne nedenfor.

 

Kampagne - Forebyg seksuel chikane

Arbejdsmiljørådet har deltaget i kampagnen "Hvor går grænsen?", som handler om hvordan man kan forebygge seksuel chikane.

Læs mere om kampagnen her

Forebyg vold på arbejdspladsen

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet nogle gode råd til, hvordan man undgår vold på arbejdet. Resultatet er en pjece med ti gode råd til at forebygge vold, som alle arbejdspladser fremover kan få glæde af.

De ti gode råd bygger på forskning og praktiske erfaringer fra arbejdspladser, hvor der til daglig bliver arbejdet med at forebygge vold. Rådene handler blandt andet om at identificere og registrere volden, og hvordan man kan bruge sin faglighed til at forebygge volden.

Forsiden på publikationen Godt psykisk arbejdsmiljø - Undgå vold på arbejdspladsen

Hent pjecen med de 10 anbefalinger

I pjecen "Godt psykisk arbejdsmiljø - Undgå vold på arbejdspladsen", kommer med ti gode råd til at forebygge vold, som alle arbejdspladser fremover kan få glæde af.

Hent anbefalingerne her

Forandringer

Arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og NFA har i fællesskab udarbejdet 22 anbefalinger til, hvordan I på arbejdspladsen tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer.

Anbefalingerne bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden på området, og kan fungere som inspiration og vejledning, når I skal til at gennemføre forandringer, der kræver planlægning.

De 22 anbefalinger falder i fire overordnede temaer:

  • På forkant med forandringerne
  • Inddragelse af medarbejderne
  • Kommunikation i hele forandringsprocessen
  • Støtte og kompetencer
Forsiden på publikationen "Godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen"

Hent pjecen med de 22 anbefalinger

I pjecen "Godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen", kommer med 22 anbefalinger til, hvordan man kan gennemføre forandringer på arbejdspladsen på en god måde.

Hent pjecen her

Inklusion på arbejdspladsen

Arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og NFA har i fællesskab udarbejdet 20 anbefalinger til, hvordan I på arbejdspladsen tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion.

Det er væsentligt for en vellykket inklusion, at der er fokus på det psykiske arbejdsmiljø både for medarbejderen med nedsat arbejdsevne og for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. Anbefalingerne kan fungere som inspiration og vejledning, når I skal fastholde eller ansætte mennesker med nedsat fysisk eller psykisk arbejdsevne.

De 20 anbefalinger falder i tre overordnede temaer:

  • At forberede arbejdspladsen til inklusion
  • Inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne
  • Løbende forventningsafstemning og evaluering
Forsiden på publikationen "Et godt psykisk arbejdsmiljø - når kolleger skal inkluderes på arbejdspladsen"

Hent pjecen med de 20 anbefalinger

I pjecen "Et godt psykisk arbejdsmiljø - når kolleger skal inkluderes på arbejdspladsen", kommer med 20 anbefalinger til, hvordan man bl.a. kan fastholde eller ansætte mennesker med nedsat fysisk eller psykisk arbejdsevne.

Hent anbefalingerne her