Spring over hovedmenu

Unge og nyansatte

Unge og nyansatte

Unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø er et område, som Arbejdsmiljørådet er meget optaget af. Det er en vigtig målgruppe og et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at de unge kan holde til at være mange år på arbejdsmarkedet. Unge er en vigtig kapacitet og ressource på arbejdsmarkedet, og det er en relevant og nødvendig samfundsmæssig investering at have fokus på sikkerhed og sundhed i unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådets strategiske målsætninger for unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har den 26. marts 2019 drøftet og besluttet de strategiske målsætninger og pejlemærker for den fremadrettede indsats vedrørende unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Nedenfor kan du se de strategiske målsætninger.

I. Kontinuerligt fokus
Det er væsentligt, at der kontinuerligt fokuseres på unges arbejdsmiljø indenfor de nuværende prioriterede områder: Arbejdsulykker, Muskel- og skeletpåvirkninger og Psykisk arbejdsmiljø samt Kemisk arbejdsmiljø.

II. Arbejdspladsen som arena
Arbejdspladsen er en vigtig arena, hvor modtagekultur og arbejdspladskultur har betydning for forbedring af unges arbejdsmiljø. Derfor er der behov for indsatser, der understøtter dette. 

III. Tidlig forebyggelse
Det er vigtigt, at der tænkes i tidlig forebyggelse ved, at læring om arbejdsmiljø indgår på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.  

De strategiske målsætninger og pejlemærker

Kortlægningen om Unges arbejdsmiljø og helbred

Arbejdsmiljørådet bad i maj 2018 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om at udarbejde en kortlægning af unges arbejdsmiljø, der samler aktuel og relevant viden om unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø primært for aldersgruppen 18-29 år.

Kortlægningen ”Unges arbejdsmiljø og helbred” indeholder en status med fakta om, hvordan de unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø ser ud, og giver et overblik over viden om forebyggelse i forhold til unges arbejdsmiljø. Desuden indgår NFA’s forslag til en række initiativer, der er relevante for at opnå reelle resultater af forebyggende arbejdsmiljøindsatser målrettet unge.

Læs kortlægningen her