Spring over hovedmenu

Muskel- og skeletbesvær

Kvinde i hvidt arbejdstøj med blå hansker som holder en pose

Arbejdsmiljørådets overordnede mål er at reducere de væsentligste muskelskeletpåvirkninger i arbejdsmiljøet samt at reducere konsekvenser af muskelskeletpåvirkninger, eksempelvis sygemelding eller tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Arbejdsmiljørådet har fokus på både den primære forebyggelse af risiko-faktorer forbundet med muskelskeletpåvirkninger samt på forebyggelse af konsekvenser af muskelskeletpåvirkninger.
Det er vigtigt at arbejde med systematisk forebyggelse, instruktion, planlægning og tilrettelæggelse samt at indsatsen mod muskelskeletpåvirkninger er forankret i et godt samarbejde mellem ledelse og ansatte.

EU-kampagne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2020-2022

EU-OSHA's kampagne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2020-22, sætter fokus på forebyggelse af arbejdsrelaterede muskel- og skeletlidelser.

Muskel- og skeletlidelser er stadig et af de mest udbredte arbejdsrelaterede sundhedsproblemer i Europa. Kampagnen giver en omfattende oversigt over årsagerne til dette vedvarende problem. Formålet med den er at sprede information af høj kvalitet om emnet, opmuntre til en integreret tilgang til håndtering af det og tilbyde praktiske værktøjer og løsninger, som kan være til hjælp på arbejdspladsen.

Læs mere om EU-kampagnen