Spring over hovedmenu

Beskyt huden - den skal holde hele arbejdslivet

Hudlidelser er den hyppigst anerkendte erhvervssygdom i Danmark, og unge er særligt udsat. Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at dine unge medarbejderes hud beskyttes mod håndeksem og andre hudlidelser. Her på siden kan du læse Arbejdsmiljørådets fem anbefalinger til, hvordan du som arbejdsgiver kan beskytter dine medarbejderes hud, når de er på arbejde.

Arbejdsmiljørådets fem anbefalinger

1. Undgå skadelig kemi og våde hænder
2. Organiser arbejdet, så medarbejderne skifter mellem opgaver
3. Sæt håndsprit frem som alternativ til håndvask
4. Instruer medarbejderne i at bruge handsker
5. Stil håndcreme til rådighed

Se en video med Arbejdsmiljørådets fem anbefalinger.

Hudlidelser er den hyppigst anerkendte erhvervssygdom i Danmark - problemet rammer ofte unge medarbejdere

2.500 danskere, hvoraf unge er overrepræsenteret, får hvert år anerkendt hudsygdom som en erhvervssygdom. 90% af de anerkendte arbejdsrelaterede hudsygdomme drejer sig om håndeksem. Det kan have store konsekvenser for ens arbejdsliv, hvis man rammes af hudsygdom.

Mange unge under 30 år har vådt arbejde eller hudkontakt med kemikalier i deres daglige arbejde i højere grad end de ældre aldersgrupper. Det fremgår af rapporten Unges arbejdsmiljø og helbred fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor godt hver tredje erhvervsaktive unge i undersøgelsen angiver, at de har haft hudproblemer inden for de sidste 12 måneder.

Nogle brancher er hårdere ramt end andre. Fælles for de medarbejdere, der er hårdt ramt af hudproblemer, er, at det daglige arbejde kendetegnes ved meget vådt arbejde eller gentagende udsættelse for kemi eller allergener i løbet af arbejdsdagen – i nogle tilfælde begge dele. Arbejdssituationer der i høj grad øger risikoen for hudlidelser.

Derfor har Arbejdsmiljørådet iværksat kampagneindsatsen Beskyt huden, der har til formål at informere og forebygge erhvervsbetinget hudsygdom blandt unge under 30 år. 

I disse syv brancher er det særlig vigtigt, at have fokus på forebyggelse af erhvervsbetinget hudsygdom:

  • Restaurationsbranchen
  • Hospitaler
  • Plejehjem, hjemmehjælp
  • Frisører
  • Mekaniker- og montører
  • Dagtilbud, fx vuggestuer og børnehaver
  • Rengøring

 

Læs mere om Beskyt Huden i Arbejdsmiljørådets nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Kontaktoplysninger

Har du nogle spørgsmål til kampagnen, eller ønsker du at modtage de samlede kampagnematerialer, kan du kontakte specialkonsulent Line Folke på lfk@amr.dk