Spring over hovedmenu

Tag godt imod jeres unge medarbejder

Tager I godt imod jeres nye unge medarbejder? Her er fem anbefalinger, som introducerer nogle af de vigtigste ting, I skal være opmærksomme på, når der starter en ny ung medarbejder.

Har I fået en ung kollega på arbejdspladsen for nylig? Arbejdsmiljørådet giver her fem anbefalinger, som stiller skarp på de områder, I bør være opmærksomme på, når der starter en ny ung medarbejder. På denne side kan du læse om god modtagelse af unge, downloade one-pageren med alle anbefalinger til brug på jeres arbejdsplads, lade dig inspirere af andres tilgang til god jobstart og nederst finder du brancherettet materiale.

"Som lærling har man en svend, som er udpeget som din instruktør - så du følger ham og er med til at lave de arbejdsopgaver han laver. Det synes jeg er mega fedt, for det gør at du får en tryghed ved en person, som du altid kan komme til, hvis du har problemer eller der er noget du ikke forstår."


- Freja Rosa Nielsen Glargaard, automatikteknikerlærling hos Grundfos

Freja Rosa Nielsen Glargaard, automatikteknikerlærling, Grundfos

Anbefaling 1 - Vær gode rollemodeller

Jeres medarbejdere og kollegaer har faglige og sociale kompetencer, der er vigtige at sætte i spil. Unge nyansatte gør typisk som deres kollegaer og ledere, når de løser en opgave. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere og ledere er gode eksempler på, hvordan arbejdet udføres på en sikker og sund måde.

Anbefaling 2 - Læg en plan for den første tid

Det er vigtigt, at den unge bliver introduceret til arbejdsfællesskabet og til, hvordan I gør tingene på en sikker og sund måde hos jer. Brug en plan til at sikre, at den unge bliver klædt på til at løse opgaverne og får den nødvendige instruktion og løbende opfølgning.

Anbefaling 3 - Inviter til dialog

Den unge nyansatte kan bidrage til at styrke jeres arbejdsmiljøindsats og se på arbejdspladsen med friske øjne. Det er derfor vigtigt for både jer som arbejdsplads og for fastholdelsen af den unge nyansatte medarbejder, at arbejdspladsen tager initiativ til dialog om arbejdet og arbejdsmiljøet. 

Anbefaling 4 - Opstil krav og forventninger

Den unge nyansatte har ofte brug for mere støtte og opmærksomhed end kollegaer med mange års erfaring. Derfor er det vigtigt, at I fra starten er tydelige om, hvad I har af krav og forventninger til arbejdsindsats og udførelse af arbejdsopgaver. Og at I inddrager den unge i en løbende forventningsafstemning.

Anbefaling 5 - Giv konstruktiv feedback

Brug både instruktionen og den daglige snak til at give den unge nyansatte feedback. Feedback kan være en svær størrelse for både den, der giver, og den, der tager imod. Derfor er det vigtigt at begrunde feedbacken og have dialog om, hvordan opgaverne løses på en sikker og sund måde.

De 5 anbefalinger - Se videoer eller hent til print

Hent her en one-pager med alle fem råd. Den er klar til print og kan blandt andet benyttes til at hænge op på arbejdspladsen eller indgå i jeres forberedelser til velkomsten og oplæringen af nye unge medarbejdere.


Lad dig inspirere af Grundfos prisvindende indsats for modtagelse af unge medarbejdere

Gennem adskillige år har danske Grundfos uddannet elever og lærlinge med et særligt fokus på unge menneskers trivsel og onboarding. Den ekstraordinære indsats, der handler om at give unge en god start i Grundfos, blev i maj 2023 belønnet med Arbejdsmiljørådets jubilæumspris. Se videoen herunder og bliv klogere på, hvad det er, som Grundfos lykkes med.

"På Grundfos er det vigtigt at tage godt imod alle nye medarbejdere. Men særligt de helt unge medarbejdere, som måske ikke har den erfaring, som vi andre har, når vi skifter job. Dem skal der være et særligt fokus på."


- Jesper Kvistgaard, CSR-manager hos Grundfos.

Find brancherettet viden her

Unge arbejder i mange forskellige brancher og der kan være særlige forhold, som er værd at holde sig for øje i forhold til, hvilken branche den unge er ansat indenfor. Herunder bliver du guidet videre til brancherettet materiale og viden hos Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet.

Bygge og anlæg

Find her viden om, hvad god modtagekultur i bygge og anlægsbranchen er og brug den specifikke tjekliste som hjælp.

Byg på den gode modtagelse

Service og turisme

Her finder du information om unge, arbejdsmiljø og god modtagelse indenfor service og turisme. Du får ny viden både med film og faktaark, som giver indblik i disse brancher.

Temaside om unge

Velfærd og offentlig administration

Find en række publikationer om god modtagelse og læs om, hvorfor de tre første måneder er afgørende for om nye medarbejdere finder sig til rette.God modtagekultur

Jord til bord

Få svar på, hvilke arbejdsopgaver man må have som 13-17-årig og hvilke regler, der gælder for fx traktorkørsel og arbejde med stoffer.

Børn og unges arbejde

Ung med job

Her findes information om alt det, der er særligt for unge med et job. Uanset om du er arbejdsgiver, forældre, underviser eller ung i arbejde kan du få den relevante viden.

Ungmedjob.dk

Industri

Få inspiration til at sætte modtagelse af nye medarbejdere i system med materialet fra BFA Industri.

Unge og nyansatte

Handel

Her finder du både branchevejledning til detailhandlen og en arbejdsmiljøguide rette mod unges sikkerhed i butikker. Se også en række film og få ny viden med de branchespecifikke faktaark.

Unges sikkerhed og arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet

Børn og unge er særligt udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og derfor gælder der særlige regler for unge, som du finder her på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Læs mere og find reglerne her