Spring over hovedmenu

Møder i Arbejdsmiljørådet

Der afholdes årligt syv ordinære møder i Arbejdsmiljørådet. Hertil kommer særlige temamøder, faglige arrangementer, eventuelle ekstraordinære møder o.a. 
Formanden for Arbejdsmiljørådet fungerer som mødeleder, mens sekretariatet står for den praktiske del af mødeplanlægningen og for at tage referat.

Se mødeplan for år 2020

 

Mødeforberedelse

Alle sager, der forelægges Arbejdsmiljørådet, bliver behandlet i rådets sekretariat og efterfølgende sendt via mail til rådsmedlemmerne. En del af sagerne, der kommer på dagsordenen på rådsmøderne, er inden rådsmødet blevet behandlet i et af rådets udvalg. Det drejer sig typisk om sager, som kræver en længere møderække eller høring af de enkelte organisationer. Andre sager kommer typisk fra eller via Arbejdstilsynet. Det kan være høringer, årlige afrapporteringer eller orienteringer om aktuelle sager. 

Endelig er der viderebehandling af sager, hvor rådet har bedt sekretariatet om et oplæg, en uddybning, en faglig vurdering eller andet. I tilfælde hvor det skønnes nødvendigt inviteres oplægsholdere, forskere eller andre til at deltage ved enkelte dagsordenspunkter. Eksempelvis hvis der skal fremlægges en forskningsrapport bestilt af rådet.

 

Referater fra rådsmøder i 2020

1. møde den 5. februar 2020

2. møde den 25. marts 2020 (aflyst)

3. møde den 6. maj 2020 (aflyst)

4. møde den 24. juni 2020

5. møde den 16. september 2020

6. møde den 28. oktober 2020

7. møde den 10. december 2020

Referater fra rådsmøder i 2019

1. møde den 6. februar 2019 (aflyst)

2. møde den 26. marts 2019 - Konstituerende møde

2. møde den 26. marts 2019 - Ordinært møde 

3. møde den 7. maj 2019

4. møde den 26. juni 2019

5. møde den 18. september 2019 (aflyst)

6. møde den 30. oktober 2019

7. møde den 12. december 2019 (aflyst)

Referater fra rådsmøder i 2018