Spring over hovedmenu

Om formanden

Louise Høst er formand for Arbejdsmiljørådet

Louise Høst er formand for Arbejdsmiljørådet og udpeget af beskæftigelsesministeren.

Louise Høst har ansvar for at lede rådet og fortsat styrke dets rolle som et samlende organ for partssystemet på arbejdsmiljøområdet. Louise Høst har en baggrund som blandt andet plan- og arbejdsmarkedsdirektør i Metroselskabet, hvor arbejdsmiljø var et af hendes ansvarsområder. I december 2023 tiltrådte hun som direktør for Fjernvarme Fyn.


Formanden for Arbejdsmiljørådet kan kontaktes via sekretariatet:

E-mail: post@amr.dk
Telefon: 7220 8517