Spring over hovedmenu

Pejlemærker og handleplan

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for et arbejdsmarked, hvor alle kan have et langt, sikkert og sundt arbejdsliv. Gennem et velfungerende samarbejde i Arbejdsmiljørådet bidrager parterne til at skabe de overordnede rammer for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Arbejdsmiljørådet tager ejerskab og medvirker til at udvikle fælles bæredygtige og langtidsholdbare løsninger på arbejdsmiljøområdet.

Et godt arbejdsmiljø medvirker til at forbedre arbejdspladsernes produktivitet og effektivitet samt de ansattes sikkerhed og sundhed. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er dermed til gavn for den enkelte, for arbejdspladserne og for det danske velfærdssamfund.

Mission: Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsmarkedets parter samarbejder om den fortsatte udvikling af de overordnede rammer for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark.

Vision: Arbejdsmiljørådet præger aktivt den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden og er den centrale samarbejdspartner for regeringen, myndighederne og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø.

Pejlemærker

For at opfylde sin mission og vision arbejder Arbejdsmiljørådet efter følgende pejlemærker:

Handleplan

Arbejdsmiljørådets vision, mission og strategiske pejlemærker er omsat i følgende arbejdsmiljøpolitiske fokusområder for 2024: