Spring over hovedmenu

Rådets sammensætning

I Arbejdsmiljørådet sidder der repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Der er i alt 20 medlemmer i Arbejdsmiljørådet, der udpeges af beskæftigelsesministeren for en periode på fire år.

Udover de 20 medlemmer sidder repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Sundhedsministeriet med som tilforordnede. De tilforordnede deltager i rådets møder, men har ikke stemmeret.

Her nedenfor kan du se den aktuelle liste over medlemmer og tilforordnede, som er udpeget for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2022.

Arbejdstagerorganisationer

Indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 

 • Morten Skov Christiansen, næstformand i FH
 • Ulrik Spannow, arbejdsmiljøpolitisk konsulent i 3F
 • Jens Nielsen, forbundssekretær i FOA
 • Martin Rasmussen, næstformand i HK
 • Ulla Brund Jensen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Metal
 • Lene Christiansen, forbundssekretær i Dansk El-forbund
 • Thomas Andreasen, formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening
 • Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd 


Indstillet af Akademikerne

 • Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne
 • Malene Salskov Amby, chefkonsulent i Akademikerne

Arbejdsgiverorganisationer

Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 

 • Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i DA
 • Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef i DI Dansk Industri
 • Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i DI Dansk Byggeri
 • Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv

Indstillet af Landbrug og Fødevarer (LF)

 • Benedicte Gjerding Dahlberg, erhvervspolitisk konsulent i LF

Indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

 • Morten Holm Bundgaard, arbejdsmiljøchef i FA

Indstillet af Lederne

 • Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne

Indstillet af Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner

 • Louise Koldby Dalager, kontorchef i KL
 • Ole Lund Jensen, Forhandlingschef i Danske Regioner

Indstillet af Medarbejder og kompetencestyrelsen

 • Lone Bekker Henrichsen, Kontorchef for Kontor for Ledelse og Arbejdsliv

Tilforordnede

For Beskæftigelsesministeriet:
Kontorchef Claus Skovhøj Olsen

For Arbejdstilsynet:
Direktør Sine Frederiksen

For Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:
Direktør Steffen Bohni Nielsen

For Sundhedsministeriet:
Speciallæge i arbejdsmedicin Anette Pagh Rosenthal