Spring over hovedmenu

Rådets sammensætning

I Arbejdsmiljørådet sidder der repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Der er i alt 20 medlemmer i Arbejdsmiljørådet, der udpeges af beskæftigelsesministeren for en periode på fire år.

Udover de 20 medlemmer sidder repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Sundheds- og Ældreministeriet med som tilforordnede. De tilforordnede deltager i rådets møder, men har ikke stemmeret.

Her nedenfor kan du se den aktuelle liste over medlemmer og tilforordnede, som er udpeget for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2022.

Arbejdstagerorganisationer

Indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 

 • Morten Skov Christiansen, næstformand i FH
 • Ulrik Spannow, arbejdsmiljøpolitisk konsulent i 3F
 • Jens Nielsen, forbundssekretær i FOA
 • Martin Rasmussen, næstformand i HK
 • Ulla Brund Jensen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Metal
 • Lene Christiansen, forbundssekretær i Dansk El-forbund
 • Thomas Andreasen, formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening
 • Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd 


Indstillet af Akademikerne

 • Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne
 • Malene Salskov Amby, chefkonsulent i Akademikerne

Arbejdsgiverorganisationer

Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 

 • Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i DA
 • Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef i DI Dansk Industri
 • Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i DI Dansk Byggeri
 • Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv

Indstillet af Landbrug og Fødevarer (LF)

 • Benedicte Gjerding Dahlberg, erhvervspolitisk konsulent i LF

Indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

 • Morten Holm Bundgaard, arbejdsmiljøchef i FA

Indstillet af Lederne

 • Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne

Indstillet af Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner

 • Louise Koldby Dalager, kontorchef i KL
 • Susanne Stærkind, konsulent i Danske Regioner

Indstillet af Medarbejder og kompetencestyrelsen

 • Lone Bekker Henrichsen, Kontorchef for Kontor for Ledelse og Arbejdsliv

Tilforordnede

For Beskæftigelsesministeriet:
Kontorchef Claus Skovhøj Olsen

For Arbejdstilsynet:
Direktør Sine Frederiksen

For Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:
Direktør Steffen Bohni Nielsen

For Sundhedsministeriet:
Speciallæge i arbejdsmedicin Anette Pagh Rosenthal