Spring over hovedmenu

Rådets sammensætning

I Arbejdsmiljørådet sidder der repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Der er i alt 20 medlemmer i Arbejdsmiljørådet, der udpeges af beskæftigelsesministeren for en periode på fire år.

Udover de 20 medlemmer sidder repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Sundhedsministeriet med som tilforordnede. De tilforordnede deltager i rådets møder, men har ikke stemmeret.

Her nedenfor kan du se den aktuelle liste over medlemmer og tilforordnede, som er udpeget for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2026.

Arbejdstagerorganisationer

Indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 

 • Flemming Grønsund, næstformand i FH
 • Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F
 • Maria Klingsholm, forbundssekretær i FOA
 • Mads Samsing, Næstformand i HK
 • Dan Mikkelsen, Souschef i Dansk Metal
 • Lene Christiansen, forbundssekretær i Dansk El-forbund
 • Thomas Andreasen, formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening
 • Harun Demirtas, næstforperson i Dansk Sygeplejeråd 


Indstillet af Akademikerne

 • Tomas Kepler, Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
 • Nina Hedegaard Nielsen, chefkonsulent i Akademikerne

Arbejdsgiverorganisationer

Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 

 • Christina Suhr Raby, Chefkonsulent i DA
 • Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef i DI Dansk Industri
 • Mette Møller Nielsen, Chef for Arbejdsmiljø Byggeri i DI Brancheservicecenter Byggeri, Arbejdsmiljø
 • Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv

Indstillet af Landbrug og Fødevarer (LF)

 • Helle Birk Domino, Chefkonsulent i GLS-A Agro Food Park

Indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

 • Morten Holm Bundgaard, arbejdsmiljøchef i FA

Indstillet af Lederne

 • Kim Melander Jensen, Politisk chef for arbejdsmiljø og arbejdsliv i Lederne

Indstillet af Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner

 • Louise Koldby Dalager, kontorchef i KL
 • Ole Lund Jensen, Forhandlingschef i Danske Regioner

Indstillet af Medarbejder og kompetencestyrelsen

 • Lotte Ravnholt Christensen, kontorchef i Medarbejder og Kompetencestyrelsen

Tilforordnede

For Beskæftigelsesministeriet:
Kontorchef Josina Moltesen

For Arbejdstilsynet:
Direktør Sine Frederiksen

For Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:
Direktør Steffen Bohni Nielsen

For Sundhedsministeriet:
Sektionsleder Charlotte Kira Kimby