Spring over hovedmenu

Om formanden

Cristina Lage er formand for Arbejdsmiljørådet

Cristina Lage er formand for Arbejdsmiljørådet og udpeget af beskæftigelsesministeren frem til udgangen af 2023.

Cristina Lage har ansvar for at lede rådet og fortsat styrke dets rolle som et samlende organ for partssystemet på arbejdsmiljøområdet. Udover at være formand for Arbejdsmiljørådet har Cristina Lage en række bestyrelsesposter i dansk erhvervsliv og en baggrund som direktør for bl.a. Unipension og er uddannet cand.merc.

Formanden for Arbejdsmiljørådet kan kontaktes via sekretariatet:

E-mail: post@amr.dk
Telefon: 7220 8517