Spring over hovedmenu

Gif - indstil din virksomhed på Arbejdsmiljøprisens hjemmeside

Nyhed / 01-07-2024

Nyhed / 01-07-2024

Rådet følger kontinuerligt udviklingen inden for arbejdsmiljøet og rådgiver beskæftigelsesministeren, ligesom det inspirerer og påvirker det resterende danske arbejdsmiljøsystem. Arbejdsmiljørådets mål er at udvikle den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden. Derfor drøfter Arbejdsmiljørådet på eget initiativ vigtige spørgsmål og igangsætter aktiviteter for et bedre arbejdsmiljøet - både på kort og langt sigt.

Tjek om arbejdspladserne har styr på arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynet lancerer 1. juli "Tilsynsindblikket". Her kan alle se, hvilke danske og udenlandske virksomheder der har haft tilsynsbesøg de seneste seks måneder, samt detaljer om afgørelserne.

Dette initiativ udspringer af Arbejdsmiljørådets forslag om at gentænke smileyordningen.

Find Tilsynsindblikket her

Nyhed / 30-04-2024

Arbejdsmiljøprisen 2024: Indstil jeres arbejdsmiljøindsats nu

Alle arbejdspladser, der har løftet arbejdsmiljøet gennem en målrettet indsats opfordres til at indstille sig til Arbejdsmiljøprisen. Arbejdsmiljørådet hylder og udbreder de gode erfaringer til Arbejdsmiljøprisen 2024.


Læs mere om Arbejdsmiljøprisen og indstil jer her

Kom godt i gang med kemisk risikovurdering

Det skal være nemt at komme godt i gang med kemisk risikovurdering. Derfor sætter Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø fokus på kemi i en kampagne.

Læs mere her