Spring over hovedmenu

Fem anbefalinger, der skaber god start for unge på arbejdspladsen

24-10-2023

Kampagne: Få fem anbefalinger, der skaber god start for unge på arbejdspladsen

Hver måned starter over 25.000 unge på en arbejdsplads. Det er en unik mulighed for at skabe en god start på jobbet og for at sikre unges arbejdsmiljø er sundt og sikkert fra den første dag.

Forskning viser, at unge erhvervsaktive i alderen 18‐29 år er den gruppe, der angiver højest grad af fysisk hårdt arbejde, mere belastende arbejdsstillinger og mere løfte- og skubbearbejde end andre aldersgrupper. Unge er også særligt udsat i forhold til at blive udsat for seksuel chikane.

Arbejdsmiljørådet har et vedvarende fokus på unges arbejdsmiljø og ønsker at understøtte, at unge får en god start på deres arbejdsliv og indgår som en ressource på arbejdspladsen, når de træder ind af døren. Derfor har rådet udarbejdet fem anbefalinger til arbejdsgivere, der har unge ansatte, som kan bruges til at sikre unge et sundt og sikkert arbejdsmiljø fra start.

De fem anbefalinger er:

1. Vær gode rollemodeller
2. Læg en plan for den første tid
3. Inviter til dialog
4. Opstil krav og forventninger
5. Giv konstruktiv feedback

Læs mere om de fem anbefalinger og bliv guidet i, hvordan I bruger dem på netop jeres arbejdsplads på sitet www.amr.dk/unge
Vi opfordrer jer til at støtte op om arbejdet for at forbedre unges arbejdsmiljø og sikre en sund og sikker start på arbejdspladsen. Del meget gerne dette nyhedsbrev og budskab med jeres netværk, så vi sammen kan gøre en forskel.

Arbejdsmiljørådets nye anbefalinger om LGBT+-personers arbejdsmiljøudfordringer

Arbejdsmiljørådet har netop sendt sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren om, hvordan der kan sættes fokus på LGBT+ personers arbejdsmiljøudfordringer.

Anbefalingerne består af tre initiativer:

Initiativ 1: Indsamling af viden om LGBT+ personers arbejdsmiljøudfordringer

Initiativ 2: Indarbejde et LGBT+ perspektiv i Arbejdsmiljørådets indsatser og aktiviteter

Initiativ 3: Dialog med BFA´erne om, hvordan der kan sættes yderligere fokus på LGBT+ perspektivet fx gennem vidensdeling eller udveksling af materialer.

Læs brevet til beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen her

Arbejdsmiljørådet sender nye forslag til nedbringelse af antallet af dødsulykker til beskæftigelsesministeren

Arbejdsmiljørådet har, som opfølgning på de anbefalinger vedr. nedbringelse af antallet af arbejdsrelaterede dødsulykker, der blev sendt til beskæftigelsesministeren i marts 2023, netop afsendt yderligere to anbefalinger. Det er resultatet af anden fase af rådets arbejde med at bidrage til nedbringelse af antallet af dødsulykker. Anbefalingerne tager udgangspunkt i arbejdet med at kigge nærmere på dødsulykker som følge af vold og tilskadekomst i trafikken.

Anbefalingerne består af følgende to initiativer:

1. Initiativ om helhedsindsats mod alvorlige arbejdsulykker som følge af vold.

2. Initiativ om tilskadekomst i trafikken som emne for ekspertgruppen vedr. alvorlige arbejdsulykker.

Find mere information om arbejdsulykker her

Læs brevet her