Spring over hovedmenu

Glædelig jul og godt nytår til alle

NYHED / 17-12-2021

Arbejdsmiljørådet takker for samarbejdet i 2021 og ser tilbage på et år, hvor coronapandemien fyldte en del. Derfor afholdt vi i foråret et webinar om ”Arbejdsmiljø i en coronatid”, som indeholdte både arbejdspladsers og eksperters bud på, hvordan det, vi har lært, kan inspirere i det fremtidige forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Første halvår af 2021 har vi sammen med Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø fastsat måltal for arbejdsmiljøindsatsen i udpegede brancher som opfølgning på trepartsaftale om arbejdsmiljøindsatsen fra december 2020.

Derudover har vi også arbejdet med en række andre initiativer. Blandt andet har vi med kampagnen ”Din grænse” sat fokus på at forebygge seksuel chikane blandt unge. Vi har også lanceret fem råd til forebyggelse af hudsygdom, som er den mest udbredte erhvervssygdom i Danmark.

Arbejdsmiljørådet ser ind i 2022 med positive øjne, hvor vi vil fortsætte med at skabe initiativer rettet mod at skabe det sikre og sunde arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne. Har du lyst til at følge rådets arbejde og finde referater fra rådsmøder, kan du læse mere på vores hjemmeside.

Find referaterne fra rådsmøderne her


 

Den årlige § 66-redegørelse er sendt til beskæftigelsesministeren

Arbejdsmiljørådet skal årligt afgive en redegørelse til beskæftigelsesministeren om udviklingen på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet og om de forbedringer, som rådet finder ønskelige.

Arbejdsmiljørådet har netop sendt denne § 66-redegørelse til ministeren, hvor Arbejdsmiljørådet trækker nogle af dette års samfundstemaer med ind i 2022, som bl.a. handler om at understøtte et bæredygtigt arbejdsliv, at fastholde og udbrede forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladserne og fortsat at bidrage til at nedbringe covid-19-smitten. Arbejdsmiljørådet peger på behovet for et stærkt vidensgrundlag i Arbejdsmiljøindsatsen og sætter et øget fokus på kemisk arbejdsmiljø med oprettelsen af et grænseværdiudvalg.

Herudover fortsætter rådet sit arbejde med - i dialog med Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø - at fastsætte måltal for den forebyggende arbejdsmiljøindsats i udvalgte brancher.

Du kan læse hele redegørelsen her


 

Arbejdsmiljørådets forslag har ført til nye tagregler

I sommeren 2021 sendte Arbejdsmiljørådet et forslag til ændring af reglerne om tagarbejde på bygge- og anlægsområdet til beskæftigelsesministeren.

Baggrunden var flere alvorlige faldulykker og en henvendelse fra beskæftigelsesministeren med en opfordring til Arbejdsmiljørådet om at se på, hvilke ændringer af reglerne, der var behov for.

Rådet nedsatte en arbejdsgruppe, hvor byggeriets parter blev inddraget. Dette resulterede i et forslag til præcisering af bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde. Dette forslag har nu ført til en ændring af bekendtgørelsen, der træder i kraft ved årsskiftet. I svaret til ministeren indgik også forslag til nogle supplerende forslag, herunder en ny branchevejledning og en række initiativer, hvor BFA Bygge og Anlæg vil informere branchen om, hvordan nedstyrtningsulykker ved tagarbejde bedst muligt kan forebygges.

Læs mere om de nye regler på Arbejdstilsynets hjemmeside


 

Arbejdsmiljøprisen 2022

Arbejdsmiljøprisen hylder arbejdspladser, hvor ledelse og medarbejdere samarbejder om at skabe et godt arbejdsmiljø.

Husk I stadig indstille jeres arbejdsplads indtil 1. februar 2022 på www.arbejdsmiljoeprisen.dk