Spring over hovedmenu
Arbejdsmiljøprisen

Sæt kryds i kalenderen - Arbejdsmiljøprisen vender tilbage

NYHED / 30-09-2021

Arbejdsmiljørådet uddeler endnu en gang Arbejdsmiljøprisen for at hylde arbejdspladser, der gør en særlig indsats for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdspladsernes indsatser hædres med prisuddelinger i kategorierne: ’Arbejdsulykker’, ’Muskel og skeletbesvær’, ’Psykisk arbejdsmiljø’ og dertil ’Kemi og vådt arbejde’, som er en ny kategori ved denne uddeling. Arbejdsmiljørådet ønsker med de fire kategorier at skabe synlighed om de forskelligartede indsatser, der skaber positive forandringer på arbejdspladserne igennem samarbejde.

Hvis I har gjort noget særligt for arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads, kan I i slutningen af oktober indstille jer til Arbejdsmiljøprisen 2022. Indtil da kan I finde inspiration til udvikling af arbejdsmiljø blandt tidligere nominerede og vindere på arbejdsmiljøprisen.dk.

Glæd jer til en dag, hvor det gode arbejdsmiljø er i centrum - sæt allerede nu kryds i kalenderen: Arbejdsmiljøprisen 2022 uddeles 19. maj 2022 i København.

Læs mere på Arbejdsmiljøprisen.dk


 

Nye måltal sætter retningen for reduktion af arbejdsmiljøproblemer i udpegede brancher

Arbejdsmiljørådet har sammen med Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø fastsat måltal for arbejdsmiljøindsatsen i udpegede brancher som opfølgning på trepartsaftale om arbejdsmiljøindsatsen fra december 2020.

Med de nye måltal har Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø sat ambitiøse og realistiske mål for, hvordan branchen specifikt skal arbejde med at reducere arbejdsmiljøproblemstillinger, som er udpeget i trepartsaftalen.

Du kan læse mere om måltallene her


 

Gør det nu – anmeld arbejdsulykker

Det er vigtigt, at arbejdsulykker bliver anmeldt. Både på arbejdsplads-, branche- og nationalt niveau bruger man viden om anmeldte arbejdsulykker til at undgå lignende ulykker og til at målrette indsatserne der, hvor problemerne er størst.

Arbejdsmiljørådet sætter sammen med Arbejdstilsynet fokus på at anmelde ulykker. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du se kampagnen ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykken”, hvor budskabet er, at alle anmeldepligtige arbejdsulykker skal anmeldes - også de små.

Læs mere om kampagnen her


 

Danmarks Mentale Sundhedsdag 2021. Odense 12. oktober, København 13. oktober, Aalborg 14. oktober.

Tag til arrangement om mental sundhed nær dig

I oktober afholder Velliv Foreningen og partnerskabet ’Sammen om Mental Sundhed’ tre regionale arrangementer i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag 2021.

Arrangementerne sætte fokus på, hvordan coronapandemien har påvirket den mentale sundhed på arbejdspladserne. Du får indblik i erfaringer og opdagelser fra både arbejdspladser og eksperter samt inspiration til at komme godt videre i arbejdslivet efter pandemien.

Arrangementerne er gratis. Læs mere og tilmeld dig her:
Odense København Aalborg

Vil du vide mere eller har behov for konkrete værktøjer til at håndtere udfordringer med mental sundhed på arbejdspladsen så læs mere på:Mentalsundhed.dk