Spring over hovedmenu

Teknologi

Teknologi

Ny teknologi og digitale løsninger påvirker arbejdsmiljøet. De kan medvirke til at forebygge og forbedre arbejdsmiljøet, men kan også bevirke, at arbejdsmiljøet bliver udfordret. Derfor er det vigtigt at indtænke arbejdsmiljø i forbindelse med valg og implementeringsløsninger af ny teknologi og digitale løsninger.

Hybride arbejdsformer

Flere og flere medarbejdere og ledere arbejder fleksibelt, hvor opgaver løses andre steder end på arbejdspladsen eller på tidspunkter, man selv vælger. Det skaber en række muligheder og nye udfordringer for såvel ledere som medarbejdere.

I 2023 har DTU udarbejdet en vidensrapport om hybride arbejdsformer og det psykosociale arbejdsmiljø henvendt til arbejdsmiljøorganisationen (AMO), ledere, samarbejdsudvalg (SU), tillidsrepræsentanter (TR), MED-udvalg (MED) og andre relevante aktører på arbejdspladser, hvor arbejdet udføres fra forskellige lokationer og dermed hybridt.

Vidensrapporten er bestilt af Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) og Arbejdsmiljørådet
og udarbejdet af et forskerteam ved DTU Management. Vi takker for et godt samarbejde.

Find rapporten her 

Find inspiration og konkrete værktøjer til det hybride arbejde her 

Rapport om industri 4.0

Hvad gør det ved en medarbejder, når nærmeste kollega pludselig er en robot? Og hvordan lykkes virksomheder med implementering af nye teknologier på en måde, der får medarbejderne til at byde den velkommen?
Det har Teknologisk Institut undersøgt i rapporten ”Arbejdsmiljø 4.0 - Hvordan påvirker Industri 4.0 teknologi arbejdsmiljøet”. Projektet er lavet i et samarbejde mellem de to Branchefælleskaber for Arbejdsmiljø, BFA Velfærd og Offentlig administration og BFA Industri samt Arbejdsmiljørådet.

Du kan læse rapporten her


Artikler

På baggrund af rapporten ”Arbejdsmiljø 4.0 - Hvordan påvirker Industri 4.0 teknologi arbejdsmiljøet”, er der blevet udarbejdet fem artikler, som du kan finde nedenfor:

Kontorrobotter - din nye kollega

Velfærdsteknologi i sundhed

Hvordan ser teknologien ud

Eksoskeletter kan revolutionere industrien

10 opmærksomhedspunkter

 

Konference om fremtidens arbejdsmiljø

I september 2019 blev der afholdt tre dialogkonferencer om fremtidens arbejdsmiljø.
Deltagerne blev inddraget i diskussioner og dilemmaer om, hvordan man bedst kan forberede sig på de nye teknologier, de udfordringer, der kan komme, og udnytte de potentialer, der er til at nedbringe belastninger og skabe et udviklende arbejde. Bag arrangementerne var BFA Velfærd og Offentlig Administration, BFA Industri og Arbejdsmiljørådet. 

Webinar 2020

Du kan se eller gense webinaret om fremtidens arbejdsmiljø, som blev afholdt den 16. november 2020, og du kan hente præsentationen fra webinaret nedenfor.

Se webinaret om fremtidens arbejdsmiljø

Slides fra webinaret

Præsentationer

Du kan finde præsentationerne fra konferencerne nedenfor:

Statens Administrations præsentation

Sygehus Sønderjyllands præsentation

Top Danmarks præsentation

 

Opsamling og model for indførsel af ny teknologi på virksomheder

Du kan læse en fælles opsamling fra de tre dialogkonferencer, som TeamArbejdsliv har udarbejdet. 

Derudover er der på baggrund af konferencen blevet udarbejdet en model, som viser syv faser, arbejdspladsen skal igennem, når der skal indføres ny teknologi på arbejdspladsen. 

Fremtidens Arbejdsmiljø

Model som viser de syv faser