Spring over hovedmenu

28-02-2024

Ulykker ved arbejde med maskiner i landbruget skal ikke gentages

Efter anbefaling fra Arbejdsmiljørådet skal ekspertgruppen, med Dan Radmer Henriksen, direktør i STARK Group i spidsen, nu i gang med at undersøgelse alvorlige ulykker i landbruget. Ekspertgruppens arbejde skal munde ud i en rapport med anbefalinger til, hvad der kan gøres for at forebygge de konkrete ulykker.

Landbruget er en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker. I perioden 2017-2022 er der sket 33 dødsulykker i landbrug og skovbrug. En ny ekspertgruppe nedsat af beskæftigelsesministeren skal gå i dybden med at analysere de bagvedliggende årsager til alvorlige arbejdsulykker for at få viden og indsigt, der kan bruges til at forebygge, at lignende ulykker sker igen. I 2024 har gruppen fokus på ulykker ved arbejde med maskiner i landbruget. Arbejdsmiljørådet har valgt dette års tema og skal fremadrettet løbende give input til, hvilke emner ekspertgruppen skal undersøge. Ekspertgruppen er en del af Handlingsplanen mod arbejdsulykker fra juni 2023.

Skal finde mønstre på tværs
Når årets ulykkesundersøgelser er gennemført, vil ekspertgruppen se på tværs af ulykkerne for at finde mønstre i årsager og på den baggrund komme med anbefalinger til, hvordan ulykker ved arbejde med maskiner i landbruger kan forhindres til gavn for andre landmænd. I ekspertgruppens rapport vil alle deltagende virksomheder være anonyme.

Større viden om bagvedliggende faktorer

Ekspertgruppen vil i hvert år fra 2024-2026 analysere 15-25 arbejdsulykker inden for årets emne, som skal give et præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer.

Et besøg af ekspertgruppen omfatter

- En landmand, der siger ja til at deltage, vil få besøg af to ekspertundersøgere. Undersøgelsen vil afdække årsager til, at ulykken er sket.
- Undersøgerne vil være interesseret i at se ulykkesstedet, evt. foretage undersøgelser af de maskiner, der har været involveret i ulykken og se nærmere på omgivelserne. De vil lave interviews med personer, der har forbindelse til ulykken for at høre mere om, hvilke begivenheder der er sket op til ulykken. Dette vil alt sammen ske efter nærmere aftale og besøget vil foregå med respekt for situationen.

- Efter undersøgelsen tilbydes landmanden en opsamling, der kan bidrage til læring af ulykken og give mulighed for fremadrettet at forebygge lignende ulykker.

- Formålet med undersøgelserne er at forhindre, at andre kommer ud for lignende ulykker. Det betyder også, der ikke er nogen konsekvenser ved at deltage i undersøgelserne fx hverken i form af flere tilsyn fra Arbejdstilsynet eller påbud.

Læs mere om ekspertgruppen i pressemeddelelsen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her


 

Animerede kemiprodukter: Malerbøtte, spaydåse og dunk

Book i din kalender: Danmarks bedste arbejdsmiljø kåres til november

Arbejdsmiljørådet inviterer dig og andre arbejdsmiljøinteresserede til fejring af Danmarks bedste arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøprisen 2024 uddeles tirsdag den 26. november 2024 i København. Dagen byder på faglige oplæg og hyldest af alle de arbejdspladser, som nomineres, og selvfølgelig en særlig fejring af vinderne.

Arbejdsmiljøprisen uddeles i kategorierne: Kemi og/eller vådt arbejde, Ergonomi, Psykisk arbejdsmiljø og Arbejdsulykker. Til april åbner vi for muligheden for at indstille arbejdspladser til priserne. Nærmere info følger.

Find allerede nu inspiration til din arbejdsmiljøindsats blandt tidligere vindere på Arbejdsmiljøprisens hjemmeside her