Spring over hovedmenu

Ny formand i Arbejdsmiljørådet

19-12-2023

 

Louise Høst er den nye formand i Arbejdsmiljørådet.

Beskæftigelsesministeren har udpeget en ny formand for Arbejdsmiljørådet for årene 2024-2027. Det er 46-årige Louise Høst, der fra 1. januar 2024 skal stå i spidsen for rådet.

Louise Høst overtager posten efter Cristina Lage, der stopper som formand ved udgangen af 2023. Cristina Lage fortæller, at dét som har gjort indtryk på hende i løbet af perioden som formand er, hvor meget det kræver af alle aktører at udvikle arbejdsmiljøet, og hvor opmærksomme de er på, hvordan løsninger bedst kommer ud at arbejde på danske arbejdspladser.

”Det er et kompliceret samspil mellem politikerne, arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet samt Arbejdstilsynet. Det kræver engagement og dygtighed, og det har været spændende for mig at være en del af,” siger Cristina Lage.

Louise Høst har en baggrund som blandt andet plan- og arbejdsmarkedsdirektør i Metroselskabet, hvor arbejdsmiljø har været et af hendes ansvarsområder. Derudover har hun været ansat som sekretariatschef i Socialdemokratiet og kommunikationschef i det daværende LO. I starten af december tiltrådte hun som direktør for Fjernvarme Fyn, og i det nye år kan hun altså også kalde sig formand for Arbejdsmiljørådet.

”Arbejdsmiljø er et område, jeg er blevet grebet af igennem mit arbejde. Det kan hurtigt komme til at handle om tal, men det handler om rigtige mennesker. Heldigvis er det min erfaring, at der generelt er stor generøsitet i forhold til at dele gode erfaringer på arbejdsmiljøområdet. Det ser jeg frem til at bidrage til som formand for Arbejdsmiljørådet,” siger Louise Høst.

Læs beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse om udnævnelsen her

Ministerbrev

Arbejdsmiljørådet har sendt redegørelse om udviklingen på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet og om de forbedringer, som rådet finder ønskelige

Arbejdsmiljørådet har sendt sin årlige paragraf 66-redegørelse til beskæftigelsesministeren. Rådet træder ind i 2024 med en ambition om fortsat at bidrage med løsninger på de samfundsmæssige udfordringer, som trænger sig på. I redegørelsen peger Arbejdsmiljørådet på, at der er et øget behov for at sammentænke beskæftigelses- og arbejdsmiljøområdet i forhold til, hvordan et godt arbejdsmiljø kan bidrage til målsætningen om øget arbejdsudbud.

Arbejdsmiljørådet fremhæver de gode erfaringer, som BFA’erne har med de brancherettede indsatser, som er iværksat i forbindelse med Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Arbejdsmiljørådet finder det afgørende, at der tilvejebringes finansiering til at understøtte, at BFA’erne (Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø) kan fortsætte det gode arbejde.

Derudover fremhæves det i redegørelsen, at den teknologiske udvikling og den deraf afledte virkning på arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne er et område, som rådet har taget fat på og vil dykke yderligere ned i det kommende år.

Læs brevet her

Ny ekspertgruppe for arbejdsulykker etableres

2024 vil også være året, hvor en ny ekspertgruppe for arbejdsulykker bliver etableret.

Arbejdsmiljørådet sendte i marts 2023 et brev til beskæftigelsesministeren med en række initiativer, der kan bidrage til at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede dødsulykker. Heriblandt en anbefaling om at nedsætte en ekspertgruppe til undersøgelse af alvorlige arbejdsulykker.

Det glæder Arbejdsmiljørådet, at der i 2024 etableres en ekspertgruppe, som vil gå i dybden med at analysere alvorlige arbejdsulykker med henblik på at opnå viden og indsigt i bagvedliggende årsager, der kan anvendes til at forebygge alvorlige arbejdsulykker og deriblandt arbejdsrelaterede dødsulykker.

Formålet er at understøtte virksomhedernes forebyggelse af arbejdsrelaterede dødsulykker og at foregribe potentielle risici tidligere i arbejdsprocesserne, herunder i planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Ekspertgruppens rapporter kan endvidere indgå i udviklingen af Arbejdstilsynets indsats.

Læs brevet her