Spring over hovedmenu

Få inspiration til at forebygge seksuel
chikane på arbejdspladsen med
kampagnen ”Din grænse”

15-11-2023

Arbejdsmiljørådet sætter igen fokus på, at seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt og giver inspiration til, hvordan arbejdspladserne kan arbejde med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Det er arbejdsgivers ansvar at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen, uanset om chikanen udøves af en kollega, chef eller kunde. Det er budskabet i kampagnen ”Din grænse”, som i de kommende uger vil blive delt af Arbejdsmiljørådet. Der er også gode råd og vejledning til unge om, hvem de kan henvende sig til, hvis de oplever seksuel chikane på arbejdspladsen.

Det er Arbejdsmiljørådets ønske at inspirere endnu flere arbejdspladser, særligt ledere og arbejdsmiljøorganisationen, til dialog om dette emne og give konkret inspiration til, hvordan I kan tage fat på forebyggelse af seksuel chikane hos jer.

Tag et kig på, hvad de gør hos virksomhederne LETZ SUSHI og Scandlines. Vi har besøgt de to arbejdspladser, der begge arbejder systematisk med forebyggelse af seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed. De giver et indblik i deres erfaringer og kommer med gode råd til andre arbejdspladser.

Brug cases og hjemmesiden som et afsæt til at starte jeres forebyggende indsats.
Du er velkommen til at like og dele kampagnen, som du kan følge de kommende uger:

LinkedInFacebook

Besøg hos Arbejdsmiljørådet i Grønland

 

I sidste uge var Arbejdsmiljørådets sekretariat i Grønland for at hjælpe det grønlandske Arbejdsmiljøråd i arbejdet med deres nye strategi. Besøget var en kærkommen lejlighed til at udveksle erfaringer fra partssamarbejdet på arbejdsmiljøområdet i Danmark og give indblik i, hvordan sekretariatet understøtter det danske Arbejdsmiljøråd.

Herudover var formålet at bidrage til et strategiseminar for medlemmerne af Arbejdsmiljørådet i Grønland. En sekretariatsmedarbejder fra Danmark førte rådsmedlemmerne igennem en række workshops, hvor rådet bl.a. drøftede vision og mål for det fremadrettede arbejde. På baggrund af seminaret identificerede Arbejdsmiljørådet i Grønland en række fokusområder for arbejdet frem mod 2026.

Besøget gav også mulighed for at komme på tilsyn med Arbejdstilsynet i Grønland og mulighed for at lytte med på Arbejdsmiljørådets møde, som blandt andet bød på spændende oplæg fra Grønlands Universitet og SDU om arbejdsmiljøindsatsen i grønlandske virksomheder.

Besøget efterlader et indtryk af et engageret grønlandsk Arbejdsmiljøråd, som har mange ideer og ønsker til, hvordan arbejdsmiljøet på grønlandske arbejdspladser kan forbedres. Med til de gode ambitioner hører dog også nogle benspænd i form af begrænset data- og vidensgrundlag for rådets arbejde, store geografiske afstande i landet, sprogforskelle, betydelig arbejdskraftmangel (og afledte arbejdsmiljøudfordringer) samt begrænsede sekretariatsressourcer til at løfte de mange gode ideer.

Benspænd til trods fik Arbejdsmiljørådet i Grønland lagt en god plan for de næste skridt, og vi ser fra Danmark frem til at følge rådets arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet i Grønland.