Spring over hovedmenu

TILLYKKE: Her er vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2023

NYHED / 24-05-2023

Arbejdsmiljørådet har, ved et festligt arrangement på Centralværkstedet i Aarhus, uddelt Arbejdsmiljøprisen 2023 i hele fem kategorier. Det er en glæde at hylde arbejdspladser, der gør en særlig indsats for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Inden for kategorierne Arbejdsulykker, Psykisk arbejdsmiljø, Kemi og vådt arbejde, Ergonomi og Jubilæumsprisen udemærker de vindende arbejdspladser sig ved at gå systematisk til værks, stå stærkt på samarbejdet i organisationen, involvering af medarbejdere og med opbakning fra ledelserne. Arbejdspladserne udemærker sig med flotte resultater og står derfor nu som vindere af Arbejdsmiljøprisen 2023.

Cristina Lage, Arbejdsmiljørådets formand, fremhæver, at årets felt er stærkt og at alle nominerede arbejdspladser er eksempler på, hvordan indsatser for arbejdsmiljøet bidrager til positive forandringer. Vinderne har derfor grund til at være stolte af de resultater, som deres indsatser har givet.

”Jeg vil på vegne af Arbejdsmiljørådet ønske vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2023 og vinderen af Jubilæumsprisen et stort tillykke. Nye løsninger, samarbejde og dedikation går hånd i hånd på eksemplarisk vis hos alle vinderne, og deres resultater er et løft af arbejdsmiljøet. Det er herligt at se,” udtaler Cristina Lage.

Forbilledlige indsatser
Fire arbejdspladser vinder Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorierne Arbejdsulykker, Psykisk arbejdsmiljø, Ergonomi samt Kemi og vådt arbejde. Dertil vinder en arbejdsplads Jubilæumsprisen, som uddeles i anledningen af Arbejdstilsynets 150 års jubilæum.

Materieludlejningsvirksomheden G.S.V. har reduceret antallet af arbejdsulykker med 80 procent siden 2019 ud fra mottoet ”mennesker før maskiner” og vinder i kategorien Arbejdsulykker.

Molslinjen har sænket mængden af skadelige partikler fra dieselkøretøjer på vogndækket ved at sikre bedre ventilation og nye arbejdsgange. De vinder i kategorien Kemi og vådt arbejde.

Ishøj Jobcenter er som det yngste jobcenter i Danmark lykkes med at skabe trivsel og tilfredshed blandt både medarbejdere og borgere og har et lavere sygefravær end gennemsnittet i kommunen. De vinder i kategorien Psykisk arbejdsmiljø.

Hos Dagplejerne i Vejle Kommune har de styrket den mentale og fysiske trivsel ved at skabe rammerne for daglig bevægelse med yogaprogrammer, som dagplejerne laver med børnene, og de vinder i kategorien Ergonomi.

Pumpeproducenten Grundfos har gennem en årrække uddannet elever og lærlinge via et grundigt og systematisk program for onboarding af nye unge medarbejdere og vinder Jubilæumsprisen. Ifølge Cristina Lage er indsatserne forbilledlige.

”Det er mit håb, at andre arbejdspladser vil hente inspiration i tiltagene og de gode erfaringer med at samarbejde om arbejdsmiljøet, der giver disse fantastiske resultater,” siger hun.