Spring over hovedmenu
Publikum ved Arbejdsmiljøprisen holder stemmersedler op

NYHED / 29-03-2023

Tilmeld dig temadag og uddeling af Arbejdsmiljøprisen 2023

Arbejdsmiljørådet hylder det gode arbejdsmiljø den 24. maj i Aarhus med en temadag og uddeling af Arbejdsmiljøprisen i fire kategorier. Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig dagen allerede nu.

Arbejdsmiljørådet sætter fokus på unge under temaet ”Unge er fremtidens arbejdsmiljø”: Dagen byder på et oplæg med Emilia Van Hauen, som handler om arbejdspladsernes generationsskifte og dertilhørende forandringer. Der er en samtalesalon med inddragelse af dagens deltagere, hvor også de unges stemme skal høres, og hvor der bliver rig mulighed for at blive inspireret af andres arbejdsmiljøindsatser.

Dagen byder derudover på prisuddeling i fire kategorier: Kemi & vådt arbejde, Arbejdsulykker, Ergonomi samt Psykisk arbejdsmiljø.

Og som noget særligt markeres Arbejdstilsynets 150 års jubilæum med uddelingen af Arbejdsmiljørådets jubilæumspris. Den hylder en arbejdsplads, der over en længere årrække har noget særligt for at forbedre unge ansattes arbejdsmiljø.

Tilmeld dig temadagen og uddeling af Arbejdsmiljøprisen her

Arbejdsmiljørådets anbefalinger til nedbringelse af dødsulykker

Arbejdsmiljørådet har netop sendt sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren om, hvordan antallet af arbejdsrelaterede dødsulykker kan nedbringes.

Anbefalingerne består af fire initiativer:

Initiativ 1: Etablering af ekspertgruppe til undersøgelse af alvorlige arbejdsulykker

Initiativ 2: Særligt målrettede tilsyn med fokus på planlægning og tilrettelæggelsen af arbejdsmiljøarbejde i de tre brancher med flest dødsulykker

Initiativ 3
: En styrkelse af Arbejdstilsynets ulykkesanalyser og -undersøgelser

Initiativ 4: Styrkelse af partsindsatsen inden for ulykkesforebyggelse

Læs brevet her

Kom godt i gang med kemisk risikovurdering

Arbejdstilsynet har i januar 2023 udgivet en kort guide til udførelse af kemisk risikovurdering. Her giver AT en overskuelig indføring til virksomheder, der skal lave en kemisk risikovurdering.

Guiden er i tråd med værktøjet til kemisk risikovurdering, som AT lancerede i foråret 2022. Guiden er mere generel end værktøjet og foreslår en måde, man kan gribe processen an på for de arbejdsprocesser, som AT's værktøj endnu ikke dækker. Guiden er forholdsvis enkel for at gøre de fleste virksomheder i stand til at handle på det vigtigste.

Den nye guide er lavet til alle typer af virksomheder med kemi på arbejdspladsen, og håbet er derfor, at guiden kan være til hjælp for flere virksomheder.

Se guiden her