Spring over hovedmenu
ArbejdsmiljøTeltet i 2019 med bord og orange fortov foran teltet

Mød os på Ungdommens Folkemøde

NYHED / 25-08-2022

Kom og besøg Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø i ArbejdsmiljøTeltet på Ungdommens Folkemøde, der afholdes d. 7.-8. september 2022 kl. 9-15 i Valbyparken.

I ArbejdsmiljøTeltet sætter vi fokus på unges arbejdsmiljø med en række aktiviteter. De unge kan prøve spillet ’tre på stribe’, hvor de kan prøve at kroppen bliver 40 år ældre med en aldringsdragt på. Man kan også dele sine bedste og værste joboplevelser og skrive, hvad man drømmer om i fremtiden.

Vi glæder os utrolig meget til at være i selskab med en masse unge mennesker og håber, at de kan lære noget om arbejdsmiljø, og at vi lærer noget om, hvad der rører sig blandt unge.

Ungdommens Folkemøde er som udgangspunkt tiltænkt unge mellem 15 og 25 år, men der er ingen fastsat aldersgrænse, og alle er velkomne! Så kom forbi Sundhed & Trivsels teltet, hvor du kan møde os og en række andre organisationer bl.a. Det Kongelige Teater, Kræftens Bekæmpelse og Headspace. Det er gratis at komme forbi.

Vi glæder os til at se jer.

Læs mere om Ungdommens Folkemøde


 

Nye regler for anmeldelse af ulykker

Den 1. juli 2022 trådte nye ensrettede regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Nu skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.

I de situationer, hvor medarbejderen ikke har fravær på grund af arbejdsulykken, skal arbejdsgivere fortsat anmelde arbejdsulykken til deres arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis de vurderer, at skaden eksempelvis vil give tilskadekomne et varigt mén. Fristen for anmeldelse er 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk uanset, om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan, som i dag, fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år.

Læs mere om de nye regler her


 

Læs beskæftigelsesministerens svar på Arbejdsmiljørådets årsredegørelse for 2021

Arbejdsmiljørådet har nu modtaget beskæftigelsesministerens svar på rådets årlige § 66-redegørelse om udviklingen på arbejdsmiljøområdet. Ministeren skriver bl.a., at han er glad for rådets forskellige bidrag på arbejdsmiljøområdet, ligesom han er optaget af mange af de samme temaer og problemstillinger, som Arbejdsmiljørådet fremhævede i redegørelsen.

Find Arbejdsmiljørådets årsredegørelse og ministerens svar her


 

Fik du læst Arbejdsmiljørådets indspil til forhandlingerne om en ny politisk arbejdsmiljøaftale?

Den gældende politiske om arbejdsmiljøaftale er fra 2019 og løber frem til årsskiftet. Derfor skal forligspartierne i Folketinget snart forhandle en ny aftale på plads.

Arbejdsmiljørådet vil gerne inspirere og bidrage til den kommende aftale og sendte derfor i juni måned et fælles indspil til beskæftigelsesministeren. Indspillet indeholder en række konkrete forslag, der afspejler de ønsker, som arbejdsmarkedets parter har til den fremtidige arbejdsmiljøindsats.

Find indspillet fra Arbejdsmiljørådet her