Spring over hovedmenu
ArbejdsmiljøLoungen telt set udefra med folk gående forbi

Her er de nye pejlemærker for Arbejdsmiljørådets arbejde

NYHED / 24-06-2022

Arbejdsmiljørådet har vedtaget nye pejlemærker for sit arbejde frem mod 2030. Pejlemærkerne understøtter rådets mission og vision ved at sætte tydelig retning for rådets arbejde. Samtidig bidrager pejlemærkerne til, at rådet opnår større gennemslagskraft og bedst muligt medvirker til at indfri arbejdsmiljømålene frem mod 2030.

Pejlemærker for Arbejdsmiljørådets arbejde:

 1. Arbejdsmiljørådet er bindeleddet mellem partssystemet og det politiske niveau
 2. Arbejdsmiljørådet samler og sætter fælles retning i partssystemet
 3. Arbejdsmiljørådet agerer og kommunikerer proaktivt

Læs mere om hvordan pejlemærkerne udfoldes her


 

Læs Arbejdsmiljørådets indspil til de politiske forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale

Den gældende politiske om arbejdsmiljøaftale er fra 2019 og løber frem til årsskiftet. Derfor skal forligspartierne i Folketinget snart forhandle en ny aftale på plads. Arbejdsmiljørådet vil gerne bidrage hertil og inspirere de politiske partier forud for forhandlingerne og har derfor sendt et indspil til beskæftigelsesministeren, som bl.a. kommer omkring følgende emner:

 • Stabil finansiering af arbejdsmiljøindsatsen og prioriteringen af Arbejdstilsynets ressourcer
 • Øget brug af data i tilsynsindsatsen
 • Styrkelse af retssikkerheden - klarhed om regler og tilsyn
 • Håndteringen af samfundskritisk sygdom, herunder COVID-19
 • Styrkelse af arbejdet med nye regler på kemiområdet
 • Helhedsorienteret tilgang til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær (MSB)
 • Psykisk arbejdsmiljø – formidling og faglig opdatering
 • Forsøg med opsøgende indsats i små virksomheder
 • Styrkelse af partsindsatsen

Bag overskrifterne ligger en række konkrete forslag til tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den fremtidige arbejdsmiljøindsats.

Find indspillet fra Arbejdsmiljørådet her


 

Din grænse-kampagnen vinder kreativ pris

Vi er meget stolte af, at Arbejdsmiljørådets kampagne ”Din grænse” har vundet en Creative Circle Award, som er den største anerkendelse af kreativ kommunikation i Danmark.

”Din grænse” kørte i sommeren 2021 og var målrettet unge medarbejdere med anbefalinger og fokus på forebyggelse af seksuel chikane. Vi har fået sølv i kategorien: Annoncering og digital annoncering – Håndværk og Copywriting. Ud over Arbejdsmiljørådet var fire andre nomineret i kategorien.

Kampagnen er lavet af Primetime.

Find kampagnesitet her


 

Tak for jeres engagement på Folkemødet

Havde du ikke selv mulighed for at deltage i Folkemødet 2022? Så giver vi dig her få et indblik i, hvad der var på paletten hos os.

Arbejdsmiljørådet vil dertil takke alle jer, der under Folkemødet lagde vejen forbi et af vores arrangementer i Arbejdsmiljø Loungen, som var godt besøgt alle dage. Jeres engagement gjorde dagene til noget helt særligt.

Se video fra eventet Debat om fremtidens arbejdsliv og –miljø: Udfordringer og muligheder herSe video fra eventet Debat om krænkende handlinger på arbejdspladsen her


 

Find de seneste tal for arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere

De sidste tal for arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere er nu offentliggjort.

Arbejdstilsynet gennemførte i foråret 2021 undersøgelsen ”National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere” (NOA-L), og de sidste resultater er nu offentliggjort.

Tidligere på året offentliggjorde Arbejdstilsynet de først resultater, der afdækker lønmodtagernes svar på en række spørgsmål om kemisk og biologisk arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø og krænkende handlinger i det psykisk arbejdsmiljø.

Undersøgelse afløser undersøgelse ”Arbejdsmiljø og Helbred”, som blev gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvert andet år i perioden 2012-2018.

Læs mere om undersøgelsen her på Arbejdstilsynets hjemmeside


 

God sommer

Arbejdsmiljørådet ønsker alle vores nyhedsabonnenter god sommer og takker for første halvår af 2022. Vi vender tilbage i august.

Har du i 2022 fået du en ny kollega med interesse for arbejdsmiljø, så prik dem på skulderen og opfordr dem gerne til at abonnere på vores nyhedsbrev.

Link til at tilmelde sig nyhedsbrevet