Spring over hovedmenu

Her er vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2022

NYHED / 19-05-2022

Fire arbejdspladser har skabt tydelige forbedringer i arbejdsmiljøet med indsatser indenfor kategorierne Arbejdsulykker, Psykisk arbejdsmiljø, Muskel- og skeletbesvær samt Kemi og vådt arbejde. Arbejdspladsernes indsatser har i særlig grad imponeret, og derfor kan de nu kalde sig vindere af Arbejdsmiljøprisen 2022.

Tæt samarbejde på tværs af organisationen. Medarbejderinvolvering. Opbakning fra ledelsen. Det er temaer, der går igen hos vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2022.

Cristina Lage, Arbejdsmiljørådets formand, understreger, at feltet af årets nominerede arbejdspladser er meget stærkt. De fire vindere har grund til at være både stolte af deres indsatser og ikke mindst resultaterne, de har opnået.

”På vegne af Arbejdsmiljørådet vil jeg ønske et stort tillykke til vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2022. De fire arbejdspladser har med vidt forskellige indsatser skabt synlige forbedringer af arbejdsmiljøet, og det er meget inspirerende”, udtaler Cristina Lage.

Forbilledlige indsatser
De fire arbejdspladser vinder Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorierne Arbejdsulykker, Psykisk arbejdsmiljø, Muskel- og skeletbesvær samt Kemi og vådt arbejde:

  • Fjerkræslagteriet HKScan i Vinderup har nedbragt antallet af arbejdsulykker med 96 procent over fem år ved hjælp af medarbejderinvolvering og mikrokampagner.
  • Nykøbing F. Sygehus har skabt mærkbare forbedringer for de ansattes arbejdsmiljø med omfattende tiltag, der sikrer en løbende håndtering og forebyggelse af psykiske spidsbelastninger i hverdagen.
  • Elinstallationsfirmaet NH Jespersen i Sønderborg har investeret i hjælpemidler, der skåner sine montører for tunge løft. Firmaet hædres for, at indsatsen er sket i tæt samarbejde mellem arbejdsmiljøorganisation, medarbejdere og ledelse.
  • Farve- og lakvirksomheden EFApaint i Esbjerg er lykkes med at udfase skadelige stoffer i sine produkter og har forenklet sin arbejdsgang med kemiske råvarer.

Ifølge Cristina Lage er indsatserne forbilledlige, og hun håber, at andre arbejdspladser lader sig inspirere.

”Jeg er sikker på, at andre arbejdspladser kan hente inspiration i både tiltagene og de gode erfaringer med at samarbejde om arbejdsmiljøet, der giver disse fantastiske resultater,” siger hun.

Minister roser alle nominerede
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard giver sin anerkendelse for indsatserne på alle de nominerede arbejdspladser.

”Jeg vil gerne rette en kæmpestor ros til de nominerede arbejdspladser for den store indsats, de gør for at sikre et trygt, sundt og sikkert arbejdsmiljø. Danmark har brug for virksomheder som dem, der går forrest med det gode eksempel – og går en ekstra mil – for at fremme trivslen blandt deres medarbejdere. De nominerede virksomheder er et stærkt bevis på, at et godt arbejdsmiljø ikke kommer af sig selv. Det kræver derimod lederskab, prioritering og samarbejde,” siger Peter Hummelgaard og fortsætter:

”Værdien af et godt arbejdsmiljø kan ikke overdrives. Det giver større sikkerhed, mindre nedslidning, bedre trivsel og helbred og færre sygedage. Et godt arbejdsmiljø kommer dermed ikke bare lønmodtagere og arbejdsgivere til gavn, men også samfundet som helhed.”

Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2022 i de fire kategorier:
Arbejdsulykker:
HKScan Danmark A/S

Muskel- og skeletbesvær:
NH Jespersen

Psykisk arbejdsmiljø:
Nykøbing F. Sygehus

Kemi og vådt arbejde:
EFApaint A/S

Se videoerne fra de fire arbejdspladser og læs mere om indsatserne her