Spring over hovedmenu

NYHEDSBREV / 21-09-2020

Ny kampagne – Tag godt imod jeres unge medarbejder

Unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø er et område, som Arbejdsmiljørådet er meget optaget af. Unge er en vigtig ressource, og et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at de unge kan holde til at være mange år på arbejdsmarkedet.

 Arbejdsmiljørådet lancerer derfor i dag kampagnen ’Tag godt imod jeres unge medarbejder,’ som har fem enkle og operationelle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan give en ung nyansat en god start på arbejdslivet.

 Anbefalingerne bygger på forskningsresultater, der blandt andet viser, at arbejdspladskulturen og den arbejdspraksis, der anvendes i det arbejde, de unge skal udføre, har stor betydning for de unges arbejdsmiljø.

 Arbejdsmiljørådets anbefalinger kan bruges på alle danske arbejdspladser. Det er fem enkle anbefalinger som er udtryk for sund fornuft koblet med omtanke og forskning viser, at de har effekt. Vi håber, at alle arbejdspladser, der ikke allerede i dag følger dem, vil tage anbefalingerne til sig. Det giver de unge en god start på et langt arbejdsliv og et mere sikkert arbejdsmiljø,” udtaler formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage.


 

Hvor går grænsen? – Få gode råde til, hvordan I forebygger seksuel chikane

Seksuel chikane skal tages alvorligt på alle arbejdspladser. Dialog er vejen frem, hvis vi skal seksuel chikane, grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen til livs. Tag derfor snakken om, hvor grænsen går på jeres arbejdsplads.

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har udarbejdet en række dialogkort, som skal være med til at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

Du kan læse mere om kampagnen og finde kortene på www.hergaargraensen.dk

Arbejdsmiljørådet har sammen med Arbejdstilsynet udarbejdet 10 anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane.
Læs de 10 anbefalinger


 

Nyt Kemiudvalg under Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet har i en årrække haft et stigende fokus på kemiområdet og forebyggelse inden for det kemiske arbejdsmiljø. For at styrke og fokusere kemiindsatsen har Arbejdsmiljørådet i august 2020 besluttet at nedsætte et Kemiudvalg under Arbejdsmiljørådet. Udvalget vil i sit arbejde tage udgangspunkt i Arbejdsmiljørådets egne prioriteringer inden for kemiområdet samt i den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra april 2019.

Udvalget vil bestå af repræsentanter fra både arbejdsgiver- og arbejdstagersiden i Arbejdsmiljørådet samt repræsentanter fra Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs kommissoriet for Kemiudvalget


 

Tak for i år - Arbejdsmiljøprisen 2020

Tak til alle de arbejdspladser, som har indstillet sig til Arbejdsmiljøprisen, og endnu engang et stort tillykke til vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2020.

Du kan gense award-videoen, hvor de fire prisvindere kåres af Line Baun Danielsen med hjælp fra fire gæster i studiet – og med indsendte hilsner fra vinderarbejdspladserne og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen. Se videoen her.
Savner du inspiration til jeres arbejdsmiljøindsatser, kan du gå ind på www.arbejdsmiljøprisen.dk/videoer og se de nomineredes indsatser for 2020 og de forrige år.

Arbejdsmiljøprisen holder en pause og vender stærkt tilbage i 2022, så hold øje med vores nyhedsbrev, når vi annoncerer, hvornår du kan indstille din arbejdsplads til Arbejdsmiljøprisen.

 


 

Få inspiration og værktøjer til mental sundhed i arbejdslivet

Ved du, hvordan din arbejdsplads kommer mentalt bedre gennem Corona-epidemien? I forbindelse med Danmarks Mental Sundhedsdag den 8. oktober 2020 afholder partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’ og Velliv Foreningen fem gratis arrangementer, hvor danske arbejdspladser kan får viden og værktøjer til mental sundhed i arbejdslivet.

Se arrangementer og tilmeld dig her