Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljørådet er med i en ny task force om coronasmitte

NYHEDSBREV / 06-05-2020

Beskæftigelsesministeren har netop nedsat en task force om coronasmitte med særligt fokus på brancher med vandrende arbejdskraft. Task forcen består af repræsentanter af Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg og har formandskab ved Arbejdstilsynet. Arbejdet er påbegyndt og forventes at fortsætte indtil slutningen af juni 2020.


 

Beskæftigelsesministeren bakker op om Arbejdsmiljørådet fordeling af partsmidlerne for 2021

Arbejdsmiljørådet sendte i marts i år sin årlige indstilling til beskæftigelsesministeren om, hvordan midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats skal fordeles i 2021 sammen med Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2019.

I indstillingen tilkendegav Arbejdsmiljørådet, at de ser frem til at løfte de forestående opgaver med at opstille, understøtte og følge op på måltal på brancheniveau og udtrykte samtidig ønske om dialog med ministeren om, hvordan der fremadrettet kan opnås balance mellem de nye krav og forventninger til partssystemet og de økonomiske rammer.

Beskæftigelsesministeren kom i sidste uge med en tilbagemelding til Arbejdsmiljørådet. I brevet tilslutter ministeren sig Arbejdsmiljørådets forslag til fordeling af partsmidlerne for 2021 og kvitterer for de forskellige initiativer, som Arbejdsmiljørådet har taget bl.a. inden for unges arbejdsmiljø og det kemiske område.

Læs beskæftigelsesministerens svar
Læs Arbejdsmiljørådets indstilling til beskæftigelsesministeren
Læs årsberetningen for 2019


 

Konference om kontorarbejdets arbejdsmiljø 20. oktober 2020 på Hotel Nyborg Strand

Kom til konference om kontorarbejdets arbejdsmiljø, hvis du er leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, medarbejder på en kontorarbejdsplads eller konsulent med fokus på at fremme godt arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser. Få viden, inspiration og værktøjer.

Konferencen er rettet mod alle typer af kontorarbejdspladser og afholdes i et samarbejde mellem BFA Handel, Finans og Kontor og BFA Velfærd og Offentlig administration.

Læs mere og tilmeld dig her