Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesministeren bakker op om Arbejdsmiljørådet fordeling af partsmidlerne for 2021

NYHED / 03-05-2020

Arbejdsmiljørådet sendte i marts i år sin årlige indstilling til beskæftigelsesministeren om, hvordan midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats skal fordeles i 2021 sammen med Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2019.

I indstillingen tilkendegav Arbejdsmiljørådet, at de ser frem til at løfte de forestående opgaver med at opstille, understøtte og følge op på måltal på brancheniveau og udtrykte samtidig ønske om dialog med ministeren om, hvordan der fremadrettet kan opnås balance mellem de nye krav og forventninger til partssystemet og de økonomiske rammer.

Beskæftigelsesministeren er kommet med sin tilbagemelding til Arbejdsmiljørådet. I brevet tilslutter ministeren sig Arbejdsmiljørådets forslag til fordeling af partsmidlerne for 2021 og kvitterer for de forskellige initiativer, som Arbejdsmiljørådet har taget bl.a. inden for unges arbejdsmiljø og det kemiske område.