Spring over hovedmenu

Tiltrækning og fastholdelse

Arbejdsmiljørådet anser et godt arbejdsmiljø som en af nøglerne til at understøtte, at alle får et langt, sikkert og sundt arbejdsliv. Det er samtidig en hel central faktor i at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere i fag og brancher, som har afgørende betydning for et velfungerende og bæredygtigt samfund også i fremtiden.

Arbejdsmiljørådet er optaget af en række forskellige dagsordner i forhold til at skabe et sundt og sikkert arbejdsliv og har en række initiativer, der bl.a. retter sig mod fastholdelse af seniorer.

I 2020 blev der fra regeringen afsat midler til pilotforsøg om arbejdsmiljørådgivning gennemført i regi af Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA).Pilotforsøgene tager udspringer af Seniortænketankens anbefaling 7, hvor det bliver anbefalet at afprøve en forebyggende indsats for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Hvert af de 5 BFA´er har gennemført et eller flere pilotforsøg.