Spring over hovedmenu

Social kapital

Otte arme med knyttede hænder som danner en cirkel, under ses et skrivebord med laptop og papir.

Arbejdsmiljørådet mener, at en god social kapital har positiv indflydelse på arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet. Derfor kan danske arbejdspladser have gavn af at inddrage arbejdet med social kapital i deres arbejdsmiljøindsats.
Social kapital er et grundelement på en arbejdsplads, som kan gøre, at medarbejdere og ledere i fællesskab er i stand til at løse kerneopgaven bedre.
Tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen er det, der kendetegner arbejdspladsens sociale kapital.

Undersøgelse af social kapital

Arbejdsmiljørådet står bag udarbejdelsen af det første danske spørgeskema, der kan bruges til at undersøge den sociale kapital på arbejdspladsen.
Spørgeskemaet kan printes og uddeles, hvorefter resultatet kan regnes ud, eller arbejdspladsen kan benytte det elektroniske spørgeskema.
Arbejdsmiljørådet har tidligere på denne side tilbudt en elektronisk version af spørgeskemaet. Dette elektroniske værktøj er ikke længere tilgængelig.

Forskellige undersøgelsesmuligheder

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet tre spørgeskemaer til undersøgelse af social kapital. Spørgeskemaerne er et supplement til Arbejdsmiljørådets skema og indeholder henholdsvis 25, 21 og 15 spørgsmål. Samtidig er spørgeskemaerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udformet på en måde, der gør det muligt at sammenligne resultater fremkommet ved brug af Arbejdsmiljørådets spørgeskema og de nye spørgeskemaer. Her kan man se, hvordan resultaterne fra spørgeskemaerne kan sammenlignes.

Spørgeskemaerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan hentes fra deres hjemmeside, hvor der også tilbydes et elektronisk spørgeskema.

Se Arbejdsmiljørådets spørgeskema til undersøgelse af social kapital her

Se NFA's tre spørgeskemaer her

Her kan man se hvordan resultaterne fra spørgeskemaerne kan sammenlignes

 

Forside af guiden til social kapital

Guide til undersøgelse

Du kan med fordel læse Arbejdsmiljørådets guide til undersøgelse af social kapital inden du går i gang med din egen undersøgelse.
OBS: I guiden refereres til et elektronisk spørgeskema, som ikke længere er tilgængeligt.

 

 

Guide til undersøgelse
Spørgeskema til social kapital

Spørgeskema i print

Klik på linket for at downloade og printe Arbejdsmiljørådets spørgeskema til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen.

 

Download spørgeskemaerne her