Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådet har en samlet strategi, der skal bidrage til den fortsatte udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af den samlede arbejdsmiljøindsats.

Strategien suppleres af en årlig handlingsplan, der udmønter strategiens fem strategiske målsætninger.

Læs strategi og handlingsplan for 2020